Shaktikanta Das: Meet the man heading the Reserve Bank of India (RBI)

Shaktikanta Das is named the newest governor of the Reserve Bank of…